Dankzij chemische recyclingprocessen kunnen kunststoffen worden gescheiden en steeds opnieuw worden hergebruikt. Zo leveren zij gerecycleerde grondstoffen op van dezelfde kwaliteit als nieuwe materialen.

Voor een succesvolle toepassing is behalve de kwaliteit van de teruggewonnen monomeren, ook de procesefficiëntie van doorslaggevend belang. BHS Sonthofen is er in geslaagd om het proces volledig te optimaliseen en de kringloop te sluiten.

Kunststofafval is één van de grootste milieuproblemen van deze tijd. Door het hergebruik van grondstoffen uit plastic afval, kunnen grote afvalvolumes drastisch verminderd worden en vindt er een enorme reductie plaats van vervuilende stoffen als CO2 die bij verbranding vrijkomen.

 

Nieuwe kijk op plastic.

Net zoals “oud papier” al decennia lang wordt hergebruikt is dit nu ook voor plastic mogelijk. Hiervoor worden innovatieve technologieën ingezet met name bij de recycling van PET; een thermoplastisch polyester dat veel wordt gebruikt voor de vervaardiging van flessen en verpakkingsmaterialen.

Lees hieronder het hele artikel door Christian Gassen, BHS-Sonthofen

BHS PET Recycling 11-10-2023