Natica Separator en Flottweg Nederland

De Natica separator is een hydrodynamische separator die een nieuwe kijk biedt op scheidingsprocessen met kleine hoeveelheden vaste stoffen.

Ter illustratie; in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland is er een pilot gedaan waarbij met de NATICA met succes algen en fosfaten uit oppervlakte water werden verwijderd.

 

De werking

De NATICA creëert centrifugale hydrodynamische krachten om deeltjes onder lage druk (1 bar) te scheiden. In de NATICA stroomt water door een speciale cirkelvormige structuur. De doorgang van water in de cirkelvormige structuur zorgt voor het creëren van hoge centrifugale krachten (6 tot 8 G) onder lage druk.

De unieke geometrie en stromingspatronen van de vloeistof in de NATICA zorgen voor de vorming van laminaire stroming, effectieve scheiding van vaste stoffen en water. Vanwege de hoge centrifugale krachten zullen deeltjes worden geconcentreerd in de buitenomtrek van de afscheider.

De uitlaatstructuur scheidt de stroom vaste deeltjes en de stroom schoon water. De geconcentreerde hoeveelheid slib afkomstig uit de Natica kan daarna verder ontwaterd worden met een Flottweg Sedicanter.

Pilots in 2021

  • Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland is er een pilot gestart, waarbij met de NATICA algen en fosfaten uit oppervlakte water worden verwijderd.
  • Flottweg wil graag in contact komen met bedrijven die groente en/of fruit verwerken om te onderzoeken of het waswater dat gebruikt wordt hergebruikt kan worden.
  • Bel ons op 023 5470800 of mail naar info@flottweg.nl

 

NATICA resultaten

 

binnenzijde

NATICA voordelen 

  • Geen bewegende delen
  • Geen filterelementen
  • Alleen composietmaterialen
  • Kleine voetafdruk
  • Lage investering

 

Wilt je ook testen met de NATICA?

Start hier je test traject!

Flottweg wil graag in contact komen met bedrijven die groente en/of fruit verwerken om te onderzoeken of het waswater dat gebruikt wordt, kan worden  hergebruikt.

De innovatieve Natica Separator  kenmerkt zich door zeer efficiënte scheiding van organisch materiaal uit afvalwater.