/Natica Separator
Natica Separator 2021-11-09T09:34:37+01:00

Natica Separator- powered by Flottweg Netherlands

AquaHD Israël ontwikkelde de Natica, een hydrodynamische separator die een andere kijk biedt op scheidingsprocessen met kleine hoeveelheden vaste stoffen.

Flottweg Nederland is per 2020 de vertegenwoordiger voor België, Nederland en Luxemburg.

 

De werking

De NATICA creëert centrifugale hydrodynamische krachten om deeltjes onder lage druk (1 bar) te scheiden. In de NATICA stroomt water door een speciale cirkelvormige structuur. De doorgang van water in de cirkelvormige structuur zorgt voor het creëren van hoge centrifugale krachten (6 tot 8 G) onder lage druk.

De unieke geometrie en stromingspatronen van de vloeistof in de NATICA zorgen voor de vorming van laminaire stroming, effectieve scheiding van vaste stoffen en water. Vanwege de hoge centrifugale krachten zullen deeltjes worden geconcentreerd in de buitenomtrek van de afscheider.

De uitlaatstructuur scheidt de stroom vaste deeltjes en de stroom schoon water. De geconcentreerde hoeveelheid slib afkomstig uit de Natica kan daarna verder ontwaterd worden met een Flottweg Sedicanter. Zie hier de recente test die wij deden bij de verwijdering van algen uit de Langeraarse Plassen.

Pilots in 2021

  • Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland is er een pilot gestart, waarbij met de NATICA algen uit oppervlakte water worden verwijderd
  • Flottweg wil graag in contact komen met bedrijven die groente en/of fruit verwerken om te onderzoeken of het waswater dat gebruikt wordt hergebruikt kan worden.
  • Bel ons op 023 5470800 of mail naar info@flottweg.nl

 

NATICA resultaten

 

binnenzijde

NATICA voordelen 

  • Geen bewegende delen
  • Geen filterelementen
  • Alleen composietmaterialen
  • Kleine voetafdruk
  • Lage investering

 

Wilt u ook testen met de NATICA, meldt u hier aan !

Flottweg wil graag in contact komen met bedrijven die groente en/of fruit verwerken om te onderzoeken of het waswater dat gebruikt wordt, kan worden  hergebruikt.

De innovatieve Natica Separator van de Israëlische start up AquaHD kenmerkt zich door zeer efficiënte scheiding van organisch materiaal uit afvalwater.