Sorticanters

Sorticanter®

De onmisbare schakel bij de scheiding van plastics

We gebruiken met elkaar steeds meer plastic, het zit in vrijwel alles. Na gebruik is het vaak afval en heeft het een negatieve invloed op het milieu; het belandt in de oceaan, op de stortplaats, op het strand en in de rivier. In Europa verbruiken we ca. 50 miljoen ton plastics per jaar, de helft daarvan is afval. Zo’n 11 miljoen ton daarvan belandt in de grond en ca. 9 miljoen ton wordt verbrand.

De behoefte aan nieuwe en innovatieve oplossingen neemt dus rap toe. Met deze visie heeft Flottweg de Sorticanter® ontwikkeld, speciaal voor het verwerken en scheiden van verschillende soorten kunststoffen of plastics.

De meeste plastics hebben olie als basis, echter kunnen we het fabricageproces van plastics niet omkeren om zo de stoffen weer `uit elkaar te trekken`. De Sorticanter® maakt het mogelijk om de stoffen op basis van het verschil in soortelijk gewicht te separeren.  Zo kan vrijwel iedere soort plastic weer opnieuw worden gebruikt.