Olie Slib

Olieslib scheiden

Behandelen van oliehoudend afvalwater

Bij de raffinage van olie komt afvalwater vrij, waarin drie voorname stoffen zitten; olie, water en vaste stoffen. De opbrengst aan olie moet zo hoog mogelijk zijn dus is het zaak de vaste stoffen en het water te scheiden van de olie.

De Flottweg Tricanter® is speciaal ontworpen om deze 3-fasen te scheiden, in één doorlopend proces.

De verdere behandeling en zuivering van het afvalwater gebeurt in een mechanisch-biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie waar rioolslib uit komt. Om ervoor te zorgen dat de kosten om dit slib te verwerken zo laag mogelijk zijn moet het worden ontwaterd.

Flottweg ontwikkelde de Decanter C-serie speciaal voor het ontwateren van rioolslib in industriële rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Application Note

Uw voordelen bij de behandeling van oliehoudend afvalwater

  • hergebruik; gegenereerde olie als een waardevol product
  • veel lager volume/gewicht aan afval; tot 90% lagere kosten voor transport en afvalverwerking
  • reductie in transport; dit betekent veel lagere CO2 uitstoot
  • lage personeelskosten; machine draait continue en automatisch
  • energiezuinig proces; lagere energiekosten
  • geen opslag probleem; deze machines behandelen ook olieslib van opslagvijvers

Reduceer uw afval

De Tricanter® kan ook afvalwater en resten verwerken uit grote bassins of opslagtanks. Zelfs als dit er al decennia lang ligt biedt Flottweg u de beste oplossing om dit slib alsnog te verwerken en uw hoeveelheid afval te reduceren.Processing of oil sludge from ponds and lagoons

Flottweg Nederland, een compleet systeem

Het verwerken van olieslib vraagt veel kennis en know-how, daarom leveren wij complete systemen. Deze werken als volgt;

  • het olie-extractie station pompt het slib uit de opslagtank.
  • de pomp is gemonteerd op een drijver die in de tank of bassin drijft
  • bij lage temperaturen wordt de olie bij de pomp verwarmd
  • aansluitend wordt het slib gezuiverd en gescheiden in de Tricanter® in olie, water en vaste stof

https://www.youtube.com/watch?v=KG6nPk6n-sc&t=113s

Processing of residues containing oil from the cleaning of crude oil tanks

Titel

Ga naar de bovenkant