Verf slib

Ontwateren van verfslib

Afvoer van verfslib

Verfsslib ontstaat in lakstraten of cabines tijdens het spuiten van onderdelen. Een deel van de lak komt vrij in de vorm van mist in de omringende lucht, ook wel “overspray” genoemd.

Om deze “overspray” af te vangen tijdens het lakken wordt de lucht meestal gemengd met water. De op deze manier “geproduceerde” verfslib wordt met behulp van een Decanter gescheiden in natte en vaste stoffen.

Ontwateren van slib met de Flottweg Decanter

De Decanter ontwatert het slib en vermindert het volume tot 10 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Dit leidt tot een drastische afname van de totale hoeveelheid omdat voornamelijk de vaste stoffen worden afgevoerd. Vrijwel al het water kan worden hergebruikt en hoeft niet te worden afgevoerd.

Coagulatiemiddelen

Een coagulant is een stof die kan worden toegevoegd, deze zorgt voor optimale ontwatering door de verfdeeltjes compacter te maken. Echter is het zaak om hiervan zo min mogelijk te gebruiken, het is slecht voor het milieu.

Met de Decanter kan het gebruik hiervan tot een minimum worden beperkt; deze heeft slechts een fractie nodig van de vereiste hoeveelheid coagulant en bereikt toch een optimale opbrengst aan vaste stoffen.

Process for dewatering incoming paint sludge

De voordelen van de Flottweg scheidingstechnologie

  • maximale ontwatering; reductie van volume slib tot 90%
  • resultaat is sterke reductie op de verwijderingskosten
  • minimaal gebruik aan stollingsmiddelen
  • hergebruik van proceswater; betekent laag verbruik aan zoet water
  • onderhoudsvriendelijk ontwerp
  • speciale slijtagebeveiliging; toegespitst op de spuiterij
  • minimum aan ruimtebeslag; gecomprimeerde constructie
  • “Made in Germany”; lange levensduur, hoge kwaliteit, efficiënte werking

Titel

Ga naar de bovenkant