/afvalwaterzuivering
 • Een nieuw tijdperk in slib-ontwatering

  Voor de kleinere rioolwater- zuiveringen ontwikkelde Flottweg de C2E, een machine die een nieuw tijdperk inluidt in slib-ontwatering.
  
  
 • De centrifuge voor afvalwater en slib

  Ter indicatie, wereldwijd behandelen de Flottweg decanters 25.000.000 (miljoen) liter afvalwater per uur, dit is hetzelfde als 165.000 badkuipen per uur!  Dit toont aan hoe belangrijk het indikken en ontwateren van slib is in de huidige tijd, vooral vanwege de reductie van CO2 uitstoot. Door namelijk het water te scheiden van de vaste stoffen die uit de zuivering komen neemt het transportvolume sterk af en vermindert de CO2 uitstoot drastisch.
 • Als specialist als het gaat om scheidingstechnologie imponeert Flottweg haar klanten met de Z4E vanwege de zeer goede kwaliteit, hoge efficiëntie en het aspect duurzaamheid in de meest ruime zin. De Z4E is een allround centrifuge die kan worden ingezet bij veel verschillende processen.
 • De nieuwe Xelletor Serie - de volgende evolutie in ontwateringstechnologie

  De Xelletor is toe te passen op plaatsen waar grote hoeveelheden vloeistof en vaste stof gescheiden moeten worden. Enkele voorbeelden :
  • een waterzuivering in de industrie, waarbij een zo hoog mogelijk droge stof gehalte essentieel is
  • een RWZI (rioolwaterzuivering) die de hoeveelheid afval wil beperken en zoveel mogelijk water wil separeren (lees hieronder verder...)
  Bekijk de video met testresultaten in een waterzuivering https://www.youtube.com/watch?v=CaJuYy-VTw0

  Het ontwateren van rioolslib of industrieslib

  De Xelletor decanter serie biedt grote potentiële besparingen voor communale waterzuiveringen. In de meeste gevallen zijn dit gemeenten, waterschappen met een RWZI of waterzuiveringen in de industrie. De kosten van transport en afvoer van het ontwaterde rioolslib vormen tot 70% van de totale bedrijfskosten. Met de Xelletor neemt de hoeveelheid afval drastisch af en daarmee ook uw afval kosten. Afhankelijk van de capaciteit van de installatie kan bijvoorbeeld 1% meer droge stof in het ontwaterde rioolslib een kostenbesparing opleveren welke kan oplopen tot een bedrag van vijf tot zes cijfers voor de komma! De X-serie is er in drie varianten afhankelijk van de gewenste capaciteit:
  • de X4E tot 50 m³ per uur
  • de X5E tot 70 m³ per uur
  • de X7E tot 120 m³ per uur

  De Xelletor huren en testen? Of uw bestaande decanter upgraden?

  Test de meest innovatieve decanter centrifuge nu zelf. Onze mobiele "plug-in" container unit rijdt bij u voor, met technische begeleiding. Alles is afgestemd op uw individuele proces voor slibverwerking en eenvoudig "on-site" gebruik. Zelfs het ombouwen van bestaande decanters naar een Xelletor is in veel gevallen mogelijk. Dus heeft u al een decantercentrifuge van Flottweg in gebruik voor slibontwatering of waterzuivering en wilt u nog betere prestaties? Vraag hier meer informatie aan over ons "upgradepakket".    De werking van de Xelletor https://www.youtube.com/watch?v=pddqOO7a5Wg&feature=youtu.be