/slibvolume reductie
  • De centrifuge voor afvalwater en slib

    Ter indicatie, wereldwijd behandelen de Flottweg decanters 25.000.000 (miljoen) liter afvalwater per uur, dit is hetzelfde als 165.000 badkuipen per uur!  Dit toont aan hoe belangrijk het indikken en ontwateren van slib is in de huidige tijd, vooral vanwege de reductie van CO2 uitstoot. Door namelijk het water te scheiden van de vaste stoffen die uit de zuivering komen neemt het transportvolume sterk af en vermindert de CO2 uitstoot drastisch.