/Ready for transition?
Ready for transition? 2022-11-21T10:28:58+01:00

Tijdens de laatste beurs van 2022, the World of Technology and Science lanceerden wij een nieuwe route met de naam 

Om wat klassiekere termen te gebruiken, “we gaan van carnivoor naar herbivoor” oftewel van vleeseters naar planteneters of een combinatie daarvan, de omnivoor.

Als Flottweg willen ook wij graag “onze steen bijdragen” in de transitie die voor ons ligt en onze klanten helpen hun processen hierop af te stemmen en verder te optimaliseren.

Deze “doelen in de toekomst” bereiken we mede door ons machinepark continue te ontwikkelen. Zo vinden steeds meer producenten in de food en non-food de weg naar Flottweg.

 

Een breed spectrum, er is veel meer!

Maar het spectrum waarbinnen wij allemaal veel kunnen doen is natuurlijk veel breder. Zo hebben wij bij de bouw van de stand gekozen voor een zogenaamde “standaard stand” om vooral het milieu te sparen.

Voor de accenten die we hiervoor hebben gekocht, zoals de grote lampenkappen en de groene achterwand is er uitdrukkelijk gekozen voor hergebruik, zodat we niet voor iedere beurs opnieuw van allerlei zaken aankopen die daarna in de hoek verdwijnen.

Hieronder interessante links over de eiwittransitie

 

 

 

Foodvalley NL

 

Wageningen University and Research - To explore the potential of nature to improve the quality of life

 

     Food & Agribusiness

 

SCHIJF VAN VIJF • Gastropedia

 

 

 

Deze bladzijde wordt continue bijgewerkt, wij houden je zo op de hoogte van zaken binnen en buiten Flottweg 
op het gebied van eiwitten